گواهی مدیر مالی خبره

CFM

شرایط اخذ گواهی مدیرمالی خبره و عضویت پپوسته در انجمن:

  1. دارا بودن عضویت عادی
  2. دارا بودن حداقل ۷ سال سابقه مدیریت مالی بدون هیچ استثنایی
  3. قبولی در آزمون(مفاد آزمون شامل: حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، بورس و قوانین مالیات، کار، تامین اجتماعی و تجارت می‌باشد)
  4. قبولی در مصاحبه حضوری با اعضای هیت مدیره