همراه گرامی سلام واحترام

برای چاپ آگهی خود در یک نوبت نشریه “مدیرمالی” از دکمه پرداخت زیر استفاده فرمایید. بعد از پرداخت همکاران ما در سازمان آگهی‌ها برای دریافت اطلاعات، با شما تماس خواهند گرفت.


برای انتشار بنر خود در صفحه‌ی اول سایت انجمن، به مدت یک ماه، از دکمه پرداخت زیر استفاده فرمایید. بعد از پرداخت همکاران ما در سازمان آگهی‌ها برای دریافت اطلاعات، با شما تماس خواهند گرفت.