فرم ثبت نام

شرایط و نحوه عضویت

هر فردی که دارای شرایط زیر باشد می‌تواند به عضویت انجمن درآید.

 1. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) در رشته حسابداری،‌ حسابرسی و مدیریت یا مدرک تحصیلی شناخته شده بین‌المللی با تأیید مراجع رسمی.
 2. داشتن حداقل پنج سال سابقه مؤثر در اداره امور مالی موسسات دولتی یا خصوصی.(در صورت داشتن سابقه رئیس حسابداری در شرکتهای بزرگ، سابقه مذکور مورد پذیرش قرار میگیرد)
 3. پذیرفتن مفاد اساسنامه.
 4. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
 5. نداشتن سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی.
 6. پرداخت حق عضویت.
  تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی می‌باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم عضویت (صفحه بعد)
 2. اسکن شناسنامه
 3. اسکن کارت ملی
 4. اسکن مدارک تحصیلی )لیسانس به بالا ـ لیسانس در رشته حسابداری و رشته های مرتبط(
 5. گواهی سوابق کاری یا آخرین حکم کارگزینی )سابقه کار حداقل ۵ سال(
 6. اسکن عکس ۴×۳
 7. مصاحبه حضوری(باتوجه به شرایط شیوع کرونا الزامی نیست)