آموزش پاور بی آی

دوره اموزشی مدیریت عملکرد و نرم افزار power bi مایکروسافت پاور بی آی  (‏Microsoft Power BI) یک بستر هوش تجاری و […]

کنترل های داخلی بر مبنای COSO

دوره کنترل های داخلی بر مبنای مدل COSO طبق تعریف ارائه‌شده توسط کارگروه سازمان های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی (موسوم […]