دسته: فصلنامه مديران مالی

از چالش هایی كه در حرفه حسابداري با آن مواجه هستيم كمبود مجلات حرفه اي است. در همين راستا از مهر ماه سال ١٤٠٠ درخواست صدور مجوز نشریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال شد كه خوشبختانه بعد از پيگيري و مراجعات حضوري و تلفني سرانجام پروانه انتشار نشریه از “معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني” وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با عنوان “فصلنامه مديران مالي” دريافت شد. در اين شماره كه تحت عنوان پيش شماره رونمايي ميشود، به دنبال ارائه ساختار اوليه فصلنامه، گراف محتوايي و معرفي اركان شامل: شوراي سياستگذاري، مدير مسئول، سردبير ، هيأت تحريريه و تشکیل اتاق های فکر فصلنامه هستيم.
رويكرد كلي و سياست مجله “مديران مالي” انتشار مباحث كاربردي و به روز حرفه و دغدغه های مديران مالي است و هیات مدیره انجمن به هيچ قصد تبديل نشریه به پايگاه انتشار مقالات دانشگاهي را ندارد تا اين رويكرد انجمن را در مسیر تحقق اهداف اصلي و جایگاه واقعی قرار دهد. از سويي ديگر شورای سیاست گذاری به دنبال محوریت قرار دادن موضوعی خاص و به روز در هر فصل است تا با اولویت قرار دادن محتوا بر شکل، از پراكندگي گوئی جلوگيري نموده و به صورت هدفمند آرشیوی غنی در اختیار علاقمندان تدوین نماید .
بر همين اساس از كليه اهالي حرفه و صاحبان قلم دعوت ميشود تا در بهبود هر چه بيشتر محتوا ما را ياري نمايند. تیم تحريريه اعتقاد دارد املاي نانوشته غلط ندارد، بر همین اساس منتظر انتقادات سازنده خوانندگان نشریه هستيم.