فرم عضویت

لطفا جهت عضویت در انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و منتظر تائید کمیته پذیرش باشید.

مشخصات فردی
ارسال نشده
اگر شماره شناسنامه ندارید کدملی وارد کنید
+98
10 رقمی
+98
سوابق تحصیلی
ارسال نشده
سوابق شغلی
ارسال نشده
ارسال مدارک
ارسال نشده
پرداخت حق عضویت
ارسال نشده