دبیرکل

دبیرکل و عضو هیات مدیره

فاطمه هادلوند

دبیرکل و عضو هیات مدیره

 • دکتری و فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه ازاد تهران
 • لیسانس مدیریت بازرگانی
 • مدرس دروس حسابداری گروه حسابداری دانشگاه ازاد اصفهان
 • بیش از ١8 سال سابقه حسابداری مدیریت مالی و مالیاتی.
 • ١٠سال سابقه ی حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی به عنوان نماینده ی اتاق بازرگانی
 • رییس هیات مدیره شرکت الیاف ترمه اسپادانا
 • دبیر کل و عضو هیات مدیره و عضوهیات موسس انجمن مدیران مالی اصفهان
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
 • عضو اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان
 • عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان
 • عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان
 • عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره
 • عضو سابق هیات مدیره شرکت نسوز آذر(سهامی عام)
دکتر فاطمه هادلوند